Kompresory Rodzaje sprężarek Sprężarki śrubowe

Rodzaje sprężarek przemysłowych oraz ich przeznaczenie

Niektóre gałęzie przemysłu wymagają zastosowania sprężonego powietrza czy innych gazów. Zwiększenie ciśnienia, gęstości oraz wymuszenie przepływu jest możliwe za sprawą odpowiedniego rodzaju sprężarki. Dostępne na rynku urządzenia tego typu mają różny sposób pracy oraz odmienne zastosowanie. Na jakiej zasadzie dokonuje się ich podziału? Jakie czynniki wpływają na ich przeznaczenie do celów przemysłowych?

Konstrukcja sprężarek wpływająca na ich podział

Na rynku rozróżnia się takie urządzenia, jak kompresor, sprężarka ze względu na kilka cech. Wpływa na to z pewnością rodzaj obsługiwanego czynnika, tj. powietrza lub innych gazów, a także liczba stopni – jedno i wielostopniowe. Zwraca się też uwagę na mobilność urządzeń, niektóre z nich są montowane na stałe, a inne można w łatwy sposób przewozić. Ostatnim czynnikiem, na który zwraca się uwagę przy podziale sprężarek jest ich budowa. W ten sposób można wyróżnić urządzenia wyporowe oraz przepływowe.

Urządzenia zaliczane do sprężarek wyporowych

Najczęściej stosowanymi maszynami pneumatycznymi są sprężarki tłokowe. Ich działanie opiera się na pracy dwóch tłoków, które przesuwają się w cylindrze. Indywidualni użytkownicy decydują się na nie najczęściej. Kolejnymi sprężarkami są śrubowe, które zyskują na popularności. Ich działanie polega na obracaniu się śrub, gdzie przestrzenie ulegają zmniejszeniu, w ten sposób powietrza spręża się. Wymienia się także sprężarki łopatkowe, które sprawdzają się w przypadku niskich ciśnień, a także spiralne oraz membranowe.

Sprężarki wirowe stosowane w przemyśle

W przypadku tego rodzaju urządzeń pneumatycznych zwiększanie się ciśnienia następuje nie w wyniku zmniejszenia objętości, a poprzez zwiększenie jego prędkości. Głównym mechanizmem, który umożliwia ten proces jest wirnik. Jego geometria i osiąganie wysokich prędkości obrotu gwarantuje powstanie podciśnienia. Wymienia się sprężarki wirowe, diagonalne, osiowe, promieniowe.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *